Allsmäktige Guds Kyrka

Allsmäktige Guds kyrka | Allsmäktige Gud är Herren Jesu andra ankomst. Guds får hör Guds röst. Så länge som du läser Allsmäktige Guds ord, kommer du att se att Gud har framträtt! Vi välkomnar alla sanningssökare att komma hit och se.

tisdag 11 augusti 2020

Hur ska man urskilja Guds röst? Hur kan man slå fast att Allsmäktige Gud faktiskt är Herren Jesus som kommit tillbaka?

Bibelverser som referens:

”Mina får lyssnar till min röst, jag känner dem och de följer mig” (Joh 10:27).

”Jag har mycket mer att säga er, men ni kan inte ta emot det nu. Men när han, sanningens Ande, kommer, ska han leda er till hela sanningen; för han skall inte tala av sig själv, utan vadhelst han hör skall han tala; och han skall visa er vad som skall ske” (Joh 16:12–13).

måndag 10 augusti 2020

Dagliga ord från Gud | ”Inkarnationens hemlighet (4)” | Utdrag 116


Dagliga ord från Gud | ”Inkarnationens hemlighet (4)” | Utdrag 116

Guds frälsning av människan genomförs inte direkt med Andens metod och Andens identitet, för människan kan varken röra eller se Guds ande och inte heller kan hon komma nära den. Om Gud försökte frälsa människan direkt på Andens vis skulle hon inte kunna ta emot hans frälsning.

söndag 9 augusti 2020

Hur hör de kloka jungfrurna Guds röst och välkomnar Herren?

Bibelverser som referens:

”Jag har mycket mer att säga er, men ni kan inte ta emot det nu. Men när han, sanningens Ande, kommer, ska han leda er till hela sanningen; för han skall inte tala av sig själv, utan vadhelst han hör skall han tala; och han skall visa er vad som skall ske” (Joh 16:12–13).

”Saliga är de som är fattiga i anden, ty himmelriket är deras” (Matt 5:3).

”Saliga äro de som hungra och törsta efter rättfärdighet, ty de skola bliva mättade” (Matt 5:6).

”Saliga äro de renhjärtade, ty de skola se Gud” (Matt 5:8).

lördag 8 augusti 2020

Dagliga ord från Gud | ”Inkarnationens hemlighet 4” | Utdrag 33


I det här slutliga stadiet av verket uppnås resultaten genom ordet. Genom ordet kommer människan att förstå många hemligheter och det arbete Gud har utfört under gångna generationer; genom ordet upplyses människan av den helige Ande; genom ordet kommer människan att förstå de hemligheter som gångna generationer aldrig lyckats reda ut, liksom profeters och apostlars verk i gångna tider och de principer de följde i sitt arbete; genom ordet lär sig människan också förstå Guds sinnelag liksom sin egen upproriskhet och opposition, och hon kommer att lära känna sitt eget väsen.

fredag 7 augusti 2020

Dagliga ord från Gud | ”Inkarnationens hemlighet (4)” | Utdrag 26


Den yttersta tidens verk är att tala ord. Stora förändringar kan åstadkommas i människan med hjälp av ord. De förändringar som nu sker i dessa människor då de tar emot dessa ord är mycket större än de som skedde i människor då de tog emot tecknen och undren i nådens tidsålder. För i nådens tidsålder kastades de onda andarna ut ur människor med hjälp av handpåläggning och bön, men människans fördärvade sinnelag fanns fortfarande kvar. 

torsdag 6 augusti 2020

Ni har allesamman så usel karaktär!

Ni sitter allesamman på eleganta stolar och föreläser för de yngre generationerna som är av samma sort som ni och får dem att allesamman sitta hos er. Inte kan ni väl vara omedvetna om att luften gick ur era ”ättlingar” för länge sedan och att de förlorade mitt verk? Min härlighet skiner från landet i öster till landet i väster, men när den sprider sig till jordens ändar och börjar höja sig och lysa fram, då ska jag ta min härlighet från Öst och föra den till Väst så att mörkrets folk som har övergett mig i Öst fortsättningsvis inte kommer att få något ljus. 

onsdag 5 augusti 2020

Dagliga ord från Gud | ”Gud själv, den unike I” | Utdrag 86


Skaparen använder sina ord för att fullborda sin plan, och på detta sätt tillbringade han de första tre dagarna av sin plan. Under dessa tre dagar sågs inte Gud vara sysselsatt, eller trötta ut sig – tvärtom, han tillbringade tre underbara dagar i början av sin plan och uppnådde det storslagna resultatet av en radikalt förvandlad värld. En helt ny värld framträdde för hans ögon, och bit för bit uppenbarades till sist den vackra bild han sett i tankarna, genom hans ord.