Allsmäktige Guds Kyrka

Allsmäktige Guds kyrka | Allsmäktige Gud är Herren Jesu andra ankomst. Guds får hör Guds röst. Så länge som du läser Allsmäktige Guds ord, kommer du att se att Gud har framträtt! Vi välkomnar alla sanningssökare att komma hit och se.

lördag 28 mars 2020

Känna till källan till människors motstånd mot Guds nya verk i deras tro på Gud

Relevanta ord från Gud:

Guds verk fortsätter att framskrida, och fastän syftet med hans verk är oföränderligt, förändras hela tiden de sätt han verkar på, och därmed också de som följer Gud. Ju mer Guds verk, desto mer grundligt kommer människan att känna Gud, och människans sinnelag förändras därmed tillsammans med hans verk. 

fredag 27 mars 2020

Ord om uppenbarande av nådens tidsålders verk

1. Jesus representerar allt verk under nådens tidsålder. Han inkarnerades i köttet och korsfästes på korset, och han inledde också nådens tidsålder. Han korsfästes för att fullända återlösningen verk, för att avsluta lagens tidsålder och påbörja nådens tidsålder.

torsdag 26 mars 2020

Ord om uppenbarande av lagens tidsålders verk

1. Det verk som Jehova en gång utförde med israeliterna fastställde Guds jordiska ursprungsplats bland mänskligheten, vilket också var den heliga plats där han var närvarande. Han begränsade sin verksamhet till Israels folk. Till att börja med verkade han inte utanför Israel, utan han valde ett folk som han fann lämpligt för att begränsa omfattningen av sitt verk. Israel är den plats där Gud skapade Adam och Eva; av den platsens stoft skapade Jehova människan. Denna plats blev basen för hans verk på jorden. Israeliterna, som var Noas och även Adams ättlingar, utgjorde den mänskliga grunden för Jehovas verk på jorden.

onsdag 25 mars 2020

Dagliga Gudsord - Köttets inre väsen bebos av Gud (utdrag I)Österns Blixt, Allsmäktige Guds Kyrka, skapades på grund av Allsmäktige Guds framträdande och verk, Herren Jesu andra ankomst, Kristus av de sista dagarna. Den består av dem som accepterar Allsmäktige Guds verk i de sista dagarna och är erövrade och frälste av hans ord. Den grundades helt av Allsmäktige Gud själv och leds av honom som Herden. Den skapades absolut inte av en person. Kristus är sanningen, vägen och livet. Guds får hör Guds röst. Så länge du läser Allsmäktige Guds ord, kommer du att se att Gud har framträtt.

tisdag 24 mars 2020

Kristen sång - Gud har förutbestämt de vägar människan måste gå (textvideo)Kristen sång - Gud har förutbestämt de vägar människan måste gå (textvideo)
I
Den väg som Gud leder oss på går inte rakt uppåt,
utan det är en krokig väg som är full av gropar,
och Gud säger att ju stenigare vägen är desto mer kan den avslöja våra älskande hjärtan,
men ingen av oss kan öppna upp den här sortens väg,
men ingen av oss kan öppna upp den här sortens väg.
I min erfarenhet har jag vandrat många steniga, förrädiska vägar
och jag har fått utstå mycket lidande;
ibland har jag till och med varit fullständigt överväldigad av sorg till den punkt att jag ville skrika.

måndag 23 mars 2020

Att skilja mellan Guds verk och människans verk


Relevanta ord från Gud:

Guds eget verk inbegriper hela mänsklighetens verk och representerar också hela epokens verk. Guds eget verk representerar alltså rörelsen och riktningen hos den Helige Andes hela verk, medan apostlarnas verk följer Guds eget verk och varken leder epoken eller representerar inriktningen för den Helige Andes verk i hela epoken.

söndag 22 mars 2020

Tro på Gud ska inte bara ha sökande efter frid och välsignelser som grund

Relevanta ord från Gud:

Vad är det människan har fått sedan hon började tro på Gud? Vad har du fått veta om Gud? Hur mycket har du förändrats genom din tro på Gud? Ni vet alla att människans tro på Gud inte bara handlar om att frälsa själen och att må bra i köttet, och det handlar inte heller om att berika sitt eget liv genom kärleken till Gud, och så vidare. Det ligger till så att om du älskar Gud för att må bra i köttet eller känna tillfälligt välbehag, så kan du visserligen nå höjden av din kärlek till Gud och inte behöva be om någonting längre, men den kärlek du söker är då ändå en oren kärlek och behagar inte Gud.