Allsmäktige Guds Kyrka

Allsmäktige Guds kyrka | Allsmäktige Gud är Herren Jesu andra ankomst. Guds får hör Guds röst. Så länge som du läser Allsmäktige Guds ord, kommer du att se att Gud har framträtt! Vi välkomnar alla sanningssökare att komma hit och se.

söndag 8 december 2019

Hur kom Allsmäktige Guds Kyrka till?

I likhet med kristendomens kyrkor kom Allsmäktige Guds Kyrka till på grund av den inkarnerade Gudens verk. Kristendomens kyrkor uppkom på grund av att Herren Jesus som blivit kött framträdde och verkade, och Allsmäktige Guds Kyrka uppstod på grund av att den inkarnerade Allsmäktige Gud av de sista dagarna framträdde och verkade.

torsdag 5 december 2019

Kyrkokör - ”Rikets hymn: Riket sänker sig ner över världen” Höjdpunkter 2: Att fira Guds ankomstKyrkokör - ”Rikets hymn: Riket sänker sig ner över världen” Höjdpunkter 2: Att fira Guds ankomst
Den gripande hymnen till riket har genljudit och förkunnat Guds ankomst bland människorna för hela universum! Guds rike har kommit! Alla människor jublar, allting gläds! Överallt i himlarna fylls allt till brädden av fröjd. Vilka fängslande glädjescener är inte dessa? Vem av alla människor, som lever i smärta och har uthärdat tusentals år av Satans fördärv, längtar inte — suktar inte — efter Guds ankomst?

måndag 2 december 2019

Kyrkokör - ”Rikets hymn: Riket sänker sig ner över världen” Höjdpunkter 1: En hyllning av riketKyrkokör - ”Rikets hymn: Riket sänker sig ner över världen” Höjdpunkter 1: En hyllning av riket

Den gripande hymnen till riket har genljudit och förkunnat Guds ankomst bland människorna för hela universum! Guds rike har kommit! Alla människor jublar, allting gläds! Överallt i himlarna fylls allt till brädden av fröjd. Vilka fängslande glädjescener är inte dessa? Vem av alla människor, som lever i smärta och har uthärdat tusentals år av Satans fördärv, längtar inte — suktar inte — efter Guds ankomst?

fredag 29 november 2019

Vad är skillnaden mellan kristendomen och Allsmäktige Guds Kyrka?

Kristendomen och Allsmäktige Guds Kyrka tror på samma Gud. Människor som förstår religionshistorien vet att judendomen i Israel föddes ur det verk som Jehova Gud utförde under lagens tidsålder.

tisdag 26 november 2019

Vad är ursprunget till Österns blixt?

Vi är nu i de sista dagarna, profetiorna om Herrens återkomst har i princip uppfyllts och tusentals och åter tusentals fromma troende hoppas innerligt på Herren Jesu återkomst.

lördag 23 november 2019

Ve dem som korsfäster Gud än en gång

Under de sista dagarna har Gud inkarnerats i Kina för att verka, och har uttryckt miljontals ord, erövrat och räddat en grupp människor med sitt ord och inlett domens nya tidsålder med början i Guds hus. Idag har spridningen av Guds verk under de sista dagarna nått sin höjdpunkt i Fastlandskina.

onsdag 20 november 2019

Är Allsmäktige Gud och Herren Jesus en Gud?

När mänskligheten fördärvades av Satan inledde Gud sin förvaltningsplan för mänsklighetens frälsning. Gud har utfört tre stadier av verket med mänsklighetens frälsning. Under lagens tidsålder utfärdade Jehova Gud lagarna, vägledde mänsklighetens liv och fick människor att förstå att de ska tillbe Gud och veta vad synd är.