Allsmäktige Guds Kyrka

Allsmäktige Guds kyrka | Allsmäktige Gud är Herren Jesu andra ankomst. Guds får hör Guds röst. Så länge som du läser Allsmäktige Guds ord, kommer du att se att Gud har framträtt! Vi välkomnar alla sanningssökare att komma hit och se.

lördag 14 september 2019

Andlig sång 2019 - Den inkarnerade Guden utför det mest avgörande verket med att frälsa människanAndlig sång 2019 - Den inkarnerade Guden utför det mest avgörande verket med att frälsa människan
Det verk som utförs av den inkarnerade Guden
är det största av Guds verk.
Det verk som utförs av den inkarnerade Guden
är det mest djupgående av alla Guds verk.
Av Guds verks tre stadier är dessa två de mest avgörande,
dessa två stadier av verket,
den inkarnerade Gudens verk.

torsdag 12 september 2019

Engelsk lovsång 2019 - Den Allsmäktiges överlägsenhet och storhet (textvideo)Engelsk lovsång 2019 - Den Allsmäktiges överlägsenhet och storhet (textvideo)

Den här världen kan förändras snabbt som blixten,
alltid genom Guds tankar, alltid under hans ögon.
Saker människosläktet aldrig drömt om kan plötsligt uppkomma.
Vad de sedan länge besitter kan obemärkt glida undan.

söndag 8 september 2019

Kapitel 24

Min tuktan kommer över alla människor, men den förblir också fjärran från alla människor. Varenda individs hela liv är fyllt av kärlek och hat mot mig, och ingen har någonsin känt mig — och därför är människans attityd mot mig varm och kall och kan inte vara normal. 

fredag 6 september 2019

Den Helige Andes ord och röst - Frälsaren har redan återvänt på ett ”vitt moln” (utdrag 2)Den Helige Andes ord och röst - Frälsaren har redan återvänt på ett ”vitt moln” (utdrag 2)

Österns Blixt, Allsmäktige Guds Kyrka, skapades på grund av Allsmäktige Guds framträdande och verk, Herren Jesu andra ankomst, Kristus av de sista dagarna. Den består av dem som accepterar Allsmäktige Guds verk i de sista dagarna och är erövrade och frälste av hans ord. Den grundades helt av Allsmäktige Gud själv och leds av honom som Herden. Den skapades absolut inte av en person. Kristus är sanningen, vägen och livet. Guds får hör Guds röst. Så länge du läser Allsmäktige Guds ord, kommer du att se att Gud har framträtt.

onsdag 4 september 2019

Den Helige Andes ord - Frälsaren har redan återvänt på ett ”vitt moln” (utdrag)Den Helige Andes ord - Frälsaren har redan återvänt på ett ”vitt moln” (utdrag)

Allsmäktige Gud säger: ”I flera tusen år har människan längtat efter att få se Frälsarens ankomst. Människan har längtat efter att få skåda Frälsaren Jesus på ett vitt moln när han personligen nedstiger bland dem som har åstundat och väntat ivrigt på honom i tusentals år. Människan har längtat efter att Frälsaren ska återvända och återförenas med folket, det vill säga att Frälsaren Jesus ska komma tillbaka till det folk som han varit skild från i tusentals år. 

måndag 2 september 2019

Kristen sång 2019 - Ett öppenhjärtigt samtal med GudKristen sång 2019 - Ett öppenhjärtigt samtal med Gud
I
O Gud! Det finns så mycket i mitt hjärta jag vill säga till dig.
Genom dina ord öppnades dörren till mitt hjärta och jag hörde din röst.
Dina ord är sanningen som livnär mitt hjärta likt källvatten.
När jag begrundar dina ord livas mitt hjärta upp och är tillfreds, fridfullt och glatt.
Genom att praktisera dina ord förstår jag mycket av sanningen.
I dina ord ser jag din rättfärdighet, helighet och din sanna kärlek.
Jag känner din ljuvlighet mer och mer; du är så värdig människans kärlek.
I tro har jag åtnjutit frid och glädje, ständigt allt närmare dig.