Allsmäktige Guds Kyrka

Allsmäktige Guds kyrka | Allsmäktige Gud är Herren Jesu andra ankomst. Guds får hör Guds röst. Så länge som du läser Allsmäktige Guds ord, kommer du att se att Gud har framträtt! Vi välkomnar alla sanningssökare att komma hit och se.

söndag 26 maj 2019

Kristen sång 2019 - Hur träder man in i den sanna bönen(textvideo)Kristen sång 2019 - Hur träder man in i den sanna bönen(textvideo)

Under bön måste ditt hjärta vara lugnt inför Gud,
ditt hjärta måste vara uppriktigt.
Var verkligt förtrolig när du ber till Gud.
Lura inte Gud med ord som är behagliga för örat.

fredag 24 maj 2019

Lovsång - Efterlikna Herren Jesus

Lovsång - Efterlikna Herren Jesus
I
Jesus fullbordade Guds uppdrag,
försoningsverket för alla människor,
genom att överlämna sina bekymmer till Guds vilja,
utan själviska syften eller avsikter.
I centrum satte han Guds plan.

torsdag 23 maj 2019

onsdag 22 maj 2019

Om slutmål

Närhelst slutmål nämns, behandlar ni det med särskilt allvar; ni är alla särskilt känsliga när det gäller denna fråga. Vissa människor kan inte vänta med att knäböja inför Gud för att få ett bra slutmål. 

tisdag 21 maj 2019

Lovsång - Tacka Gud för hans frälsning “Jag är villig att underkasta mig Guds verk”(Svensk text)


Lovsång - Tacka Gud  för hans frälsning “Jag är villig att underkasta mig Guds verk”(Svensk text)

Åh Gud! Jag ber att du ska utföra domsverk i mig,
rena och förändra mig,
och låta mig förstå och lyda din vilja i allt.
Din frälsning av mig rymmer din suveräna kärlek och din vilja.
Din frälsning av mig rymmer din suveräna kärlek och din vilja.

måndag 20 maj 2019

Kristen musik - Allting lever enligt de regler och lagar som Gud har fastställtKristen musik - Allting lever enligt de regler och lagar som Gud har fastställt
I
Det har gått åtskilliga tusen år,
och mänskligheten njuter än av ljuset,
och hon njuter än av den luft hon förlänats av Gud.
Mänskligheten andas fortfarande in den andedräkt
som Gud själv andades ut.

söndag 19 maj 2019

Filippinsk lovsång-Vår Gud är så stor"Hela skapelsen måste hamna under Guds herravälde"(Svensk text)Filippinsk lovsång-Vår Gud är så stor"Hela skapelsen måste hamna under Guds herravälde"(Svensk text)

Gud skapade alla ting
och därmed får han hela skapelsen
att hamna under hans styre
och underkasta sig hans herravälde.